Những lưu ý khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động online

Tư vấn làm giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động – liên hệ ngay

0966 078 777

Hiện nay Việt Nam đã cho phép được nộp đơn xin cấp lại giấy phép lao động qua hình thức online. Với việc nộp online sẽ giúp người xin giấy phép lao động sẽ được rút ngắn lại thời gian và công sức khi xin giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam. Nếu như người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và vẫn có nhu cầu tiếp tục ở lại Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp tổ chức nhưng giấy phép lao động đã mất hoặc là bị rách, hỏng hay là các thông tin trong giấy phép lao động cũ cần thay đổi.

> Xem thêm:

Nhưng khi thực hiện thủ tục nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động online, bạn cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

1/ Các doanh nghiệp, tổ chức,…có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài cần phải nộp bản báo cáo giải trình những thay đổi về vấn đề sử dụng người lao động nước ngoài.

Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động

  • Theo Điều 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, thì người sử dụng người lao động nước ngoài trước 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động, thì cần phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình đến cơ quan chấp thuận. Việc khai báo sẽ được thực hiện ở cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn. Chỉ trừ những trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định tại khoản 4,5 và 8. Điều 172 Bộ Luật Lao động, và trường hợp không thuộc diện được cấp giấy phép lao động theo quy định tại điểm e,h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.
  • Đối với các trường hợp khi thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì các doanh nghiệp, tổ chức… khi sử dụng người lao động cần phải phải gửi văn bản báo cáo giải trình thay đổi người sử dụng người lao động nước ngoài ít nhất trước 10 ngày từ ngày dự kiến sử dụng người lao động động trên cổng thông tin điện tử.
  • Sau 12 ngày làm việc, kể từ ngày mà bên cơ quan đã nhận được tờ khai và văn bản báo cáo giải trình hoặc là văn bản báo cáo giải trình về vấn đề thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Khi hồ sơ đã hợp lệ với quy định của pháp luật thì bên cơ quan chấp thuận văn bản sẽ trả lời kết quả, qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Nếu như kết quả không được chấp thuận thì bên cơ quan cũng sẽ trả lời kết quả qua hộp thư điện tử và nêu lý do.

2/  Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động trước ít nhất 7 ngày

  • Trước ít nhất là 7 ngày làm việc thì người sử dụng người lao động nước ngoài cần khai thông tin và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua cổng thông tin điện tử.
  • Sau 5 ngày làm việc thì bên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận sẽ trả lời kết quả qua hộp thư điện tử cho người sử dụng người lao động. Còn đối với các trường hợp không được chấp thuận sẽ được trả lời kết quả và nêu lý do không được chấp thuận.

Người sử dụng lao động lựa chọn một trong ba phương án

  • Người sử dụng người lao động nước ngoài sẽ thực hiện xin giấy phép lao động qua các công ty dịch vụ
  • Thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền
  • Thực hiện nộp hồ sơ, giải trình qua cổng thông tin điện tử

Bạn có thắc mắc về những điều luật, nhưng quy định về giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài xin liên hệ đến công ty Gia Hợp để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc trong thời gian nhanh nhất.

Bình luận