3 khó khăn trong việc xin thẻ tạm trú tại Đà Nẵng

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến sống, làm việc, học tập hoặc cư trú tại Đà Nẵng, do đó, nhiều người nước ngoài đăng ký thẻ tạm trú (TRC) để thuận tiện hơn tại Việt Nam.

Theo quy định tại Mục 13, Điều 3 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Thẻ tạm trú (TRC) là một văn bản pháp lý do cơ quan di trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao Các vấn đề đối với người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam trong một thời gian nhất định. Thẻ này có giá trị như visa. Do đó, nếu người nước ngoài có TRC, họ sẽ cư trú và nhập cảnh / xuất cảnh Việt Nam mà không cần xin visa.

Tuy nhiên, quy trình và thủ tục đăng ký TRC sẽ có nhiều ứng dụng thực tế khác nhau ở mỗi tỉnh. Riêng ở Đà Nẵng, việc phát hành thẻ tạm thời cho người nước ngoài gặp nhiều thách thức hơn.

 

Đầu tiên, đối với việc cấp TRC, người nước ngoài phải xin visa phù hợp, việc cấp TRC được thực hiện tại Sở Di trú của Công an thành phố Đà Nẵng. Đơn xin visa ở Đà Nẵng phức tạp hơn ở các tỉnh khác. Cần có thông tin cụ thể liên quan đến hoạt động và quản lý của doanh nghiệp bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam (nếu có). Đối với việc nộp hồ sơ để xin thị thực, người nước ngoài phải tự nộp hoặc bởi các nhân viên của công ty họ. Điều này khiến người nước ngoài hoặc nhà tài trợ phải dành thời gian để hoàn thành thủ tục.

 

Thứ hai, sau khi có visa hợp lệ, người nước ngoài nên nộp đơn xin TRC tại Sở Di trú của Công an thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ áp dụng TRC được quy định tại Điều 37 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi nộp đơn xin thẻ tạm trú tại Đà Nẵng, Cục quản lý xuất nhập cảnh có thể yêu cầu thêm các tài liệu liên quan khác cho doanh nghiệp, một số điều không được tìm thấy trong luật, điều này đặt ra thách thức cho người nộp đơn.

 

Thứ ba, việc cấp TRC cho nhà đầu tư nước ngoài, người lao động tại Đà Nẵng yêu cầu xác nhận miễn giấy phép lao động, cấp giấy phép lao động. Thời hạn của TRC được ban hành sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian hai (2) năm. Do đó, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, chỉ có TRC với thời hạn hiệu lực là 02 năm, thay vì tối đa 5 năm, theo quy định tại khoản 2, Điều 38 của luật Di trú. Để được cấp TRC trong thời gian hơn hai năm, Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét tình hình kinh doanh của công ty, tình trạng nộp thuế của nhà đầu tư, v.v … Do đó, nếu nhà đầu tư muốn được cấp TRC nhiều hơn 02 năm, họ cần làm việc ở Việt Nam lâu hơn và việc kinh doanh phải có lãi.

 

Với những khó khăn trên, nhiều người nước ngoài cần chú ý cần thiết, chuẩn bị tất cả các tài liệu cũng như biết về thời hạn của TRC, để có thể chuẩn bị hồ sơ tốt nhất. Trong trường hợp khó khăn, Công ty Gia Hợp có văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và có kinh nghiệm về giấy phép lao động, nhập cư và thẻ tạm trú có thể cung cấp dịch vụ pháp lý cho sự thuận tiện của khách hàng.

Các bạn có thể xem thêm 

Bình luận