Làm sao để đặt tên doanh nghiệp của bạn hợp pháp tại Việt Nam

Tên của các doanh nghiệp nước ngoài, mặc dù hoàn toàn toàn theo ý của chủ doanh nghiệp, phải tuân thủ các quy định của Việt Nam.

Các thành phần của một tên công ty

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cũng cần phải đăng ký tên của mình, bao gồm:

 • Tên tiếng việt
 • Tên ngoại ngữ
 • Tên viết tắt.

Trong đó tên tiếng việt là một điều kiện tiên quyết cho thủ tục cấp phép.

Sau khi được cấp phép, nhà đầu tư có thể chọn quảng bá doanh nghiệp của mình bằng một trong những tên dã đăng ký, cho dù đó là tiếng việt, tên nước ngoài hay viết tắt.

Tên tiếng việt

Tên tiếng tiếng Việt cần phải chưa hai thành phần sau:

Loại hình doanh nghiệp + tên thích hợp.

Loại hình doanh nghiệp

Thông thường, các loại hình doanh nghiệp sẽ được viết tắt bằng tiếng việt:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty cổ phần.
 • Quan hệ đối tác (công ty hợp tổng hợp danh).
 • Doanh nghiệp tư nhân (doanh công điện tử)

Tên thích hợp

Tên riêng được viết bằng chữa cái trong bảng chữ cái tiếng việt, chữ F,J,Z,W, chữ số và ký hiệu.

Theo Điều 38 của Luật doanh nghiệp 2014 thì văn phòng đăng ký kinh doanh có quyền từ chối hoặc là chấp nhận tên được đề xuất để đăng ký bởi một doanh nghiệp.

Tên nước ngoài và tên viết tắt

Tên một doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tiếng việt sang bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào trong hệ thống chứ Latinh.

Có thể bạn quan tâm:

Các hành vi bị nghiêm câm trong việc đặt tên doanh nghiệp tại Việt Nam

Theo Điều 39 của Luật doanh nghiệp 2014, Điều 17 và Điều 19 của nghị định số 78/2015/ND-CP đã có quy định rõ về việc nghiêm cấm đặt tên cho doanh nghiệp tại Việt Nam như sau:

 • Sử dụng chữ cái của các ngôn ngữ nước ngoài khác trong tên thích hợp
 • Sử dụng tên giống hết hoặc khó hiểu với tên của một doanh nghiệp đã được ký tại Việt Nam (trừ các doanh nghiệp đã bị tòa án giải thể hoặc là tuyên bố phá sản).
 • Sử dụng tên của một cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoặc là tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Sử dụng các từ, cụm từ và biểu tượng trái với truyền thống lịch sử quốc gia, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục đẹp.
 • Sử dụng tên thương mại được bảo vệ, tên thương hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý của một tổ chức hoặc cá nhân như một phần của tên riêng của doanh nghiệp mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu của các tên được bảo vệ nói trên.

Ví dụ: Công ty cổ phần nước mắm Phú Quốc

>>> cái sai: nước mắm Phú Quốc là một chỉ dẫn địa lý được bảo vệ. Tên này không được sư dụng bởi các nhà đầu tư.

Tên tương tự khó hiểu

 • Tên tiếng việt được đề xuất của một doanh nghiệp xin đăng ký hoàn toàn giống với tên của mọt doanh nghiệp đã đăng ký khi phát âm
 • Tên viết tắt được đề xuất của một doanh nghiệp xin đăng ký giống hệt với tên tắt của mọt doanh nghiệp đã được đăng ký.
 • Tên tiếng nước ngoài của một doanh nghiệp xin đăng ký giống hệt với tên nước ngoài của một doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Tên riêng của doanh nghiệp đăng ký đăng ký khác với tên của doanh nghiệp đã đăng ký cùng loại chỉ bằng số chính, số thứ tự hoặc chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh ngay sau tên thích hợp.
 • Tên riêng của doanh nghiệp đăng ký đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký cùng loại chỉ băng từ mới hoặc tiết mới.
 • Tên riêng của một doanh nghiệp đăng ký đăng ký khác với tên riêng củ mọt doanh nghiệp đã đăng ký cùng loại chỉ bằng các từ cách miền Bắc, miền Nam, hoặc những từ có nghĩa tương tự.
 • Tên giống hệt hoặc khó hiều với tên của một doanh nghiệp đã đăng ký tại Việt Nam chỉ có thể sử dụng khi doanh nghiệp đã đăng ký đã bị giải thể hoặc tuyên bố phá sản.
Bình luận