Hàn Quốc thắt chặt quy tắc visa du học

Một số lượng ngày càng tăng của sinh viên quốc tế quá mức trong những năm gần đây đã khiến chính phủ Hàn Quốc thắt chặt các quy tắc thị thực cho người nộp đơn, bắt đầu với sinh viên Việt Nam  trong tháng này.

Theo báo cáo của  Korea Herald , số lượng sinh viên quốc tế đã quá hạn sau khi thị thực hết hạn là 5,879 vào năm 2015 nhưng đã tăng lên 13.945 vào năm 2018. Trong số 2018, khoảng 66% là từ Việt Nam.

Số lượng học sinh ở quá hạn bất hợp pháp tại Hàn Quốc tiếp tục tăng

Báo cáo khẳng định chính sách mới ban đầu sẽ áp dụng cho sinh viên Việt Nam có thị thực D-4 (Đào tạo chung) nếu họ đang theo học tại các trường đại học, Bộ xem xét trang bị kém để xử lý sinh viên nước ngoài.

Chính sách này cũng sẽ yêu cầu sinh viên Việt Nam gửi ít nhất 10.000 đô la vào ngân hàng Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam và nộp bằng chứng cho Bộ, và sinh viên sẽ có giới hạn rút 5 triệu won (4.433 đô la) mỗi sáu tháng.

Trước đây, sinh viên được yêu cầu nộp tài liệu xác nhận họ đã giữ ít nhất 9.000 đô la trong tài khoản ngân hàng, nhưng một số người được phát hiện đã vay tiền để đủ điều kiện xin thị thực sinh viên.

Bộ giáo dục đã trao quyền cho các trường đại học chọn sinh viên nước ngoài [học tập tại Hàn Quốc], nhưng số lượng sinh viên quá hạn ở Hàn Quốc vẫn tăng vì một số trường đại học không kiểm tra chặt chẽ tình trạng tài chính và khả năng học tập của sinh viên, báo cáo đã đọc .

Theo chính sách mới này, Bộ Tư pháp cũng sẽ điều chỉnh các trường học, nó tiếp tục.

Học sinh từ 26 quốc gia bao gồm Việt Nam cũng sẽ phải nộp điểm TOEFL ít nhất 530 và bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn ít nhất là cấp ba khi nộp đơn vào các trường đại học không đáp ứng tiêu chí của bộ giáo dục.

Báo cáo cho biết thêm, sinh viên quốc tế cũng sẽ được phép làm việc cho các doanh nghiệp sản xuất trên mạng nếu họ có điểm TOPIK ít nhất là cấp 4 trong một biện pháp nhằm ngăn chặn họ làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Tham khảo: gia hạn visa, công văn nhập cảnh.

Bình luận