Giấy phép kinh doanh – Thông báo về các thủ tục liên quan đến giấy phép kinh doanh

Ngày nay, việc xin giấy phép kinh doanh đã trở nên đơn giản hơn. Nhiều nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp dường như đánh giá thấp các thủ tục cơ bản này trong hoạt động kinh doanh. Trên thực tế, có nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục cấp phép, đòi hỏi  doanh nghiệp phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết.

Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi

>> xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

>> xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

>> Điều kiện giấy phép kinh doanh lữ hành

Bài viết này cung cấp các lưu ý quan trọng để giúp doanh nghiệp làm rõ các loại giấy phép kinh doanh phổ biến, thủ tục cấp phép và rủi ro phổ biến là gì.

Các loại giấy phép kinh doanh phổ biến:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kho
 • Giấy phép hoạt động cho các khu vực cụ thể.

Các hồ sơ liên quan cần được quản lý và kiểm soát hợp lý:

 • Hồ sơ cá nhân của nhà đầu tư và người góp vốn; quy tắc quản trị phát hành cho cổ đông
 • Đơn xin thành lập
 • Hồ sơ và thủ tục tuân thủ sau cấp phép
 • Hồ sơ sửa đổi và cập nhật thay đổi

Rủi ro thường gặp:

 • Tên doanh nghiệp không phù hợp : Không tuân thủ các quy định của pháp luật; tên quá dài, khó phát âm và gây hiểu nhầm khi dịch sang tiếng Anh hoặc viết tắt; tên nhằm mục đích bao gồm tất cả các ngành nghề kinh doanh theo kế hoạch.
 • Vốn điều lệ không thực tế: Khai báo sai vốn điều lệ cao; vốn điều lệ khai báo thấp hơn vốn đó quy định cho quy mô kinh doanh; Không tuyên bố góp vốn dưới dạng tài sản được sử dụng trong hoạt động.
 • Các điều khoản không rõ ràng về việc kết hợp với các thủ tục không đầy đủ: Không chỉ định các quy tắc quản lý nội bộ; Không có thành viên đã ký và đóng dấu trên mỗi trang; Không lưu trữ đúng cách; Không thực hiện và duy trì sửa đổi khi
 • Không thiết lập dự án hoặc thực hiện các thủ tục ưu đãi thuế: không xác định các điều kiện để cấp ưu đãi thuế; Không đăng ký và tối ưu hóa ưu đãi thuế; Không đăng ký ưu đãi thuế đúng cách.
 • Không áp dụng mô hình kinh doanh phù hợp: Mô hình kinh doanh không phù hợp với quy mô kinh doanh và kế hoạch kinh doanh; Không lường trước được rủi ro trách nhiệm, quản lý điều hành, đặc biệt là trong các doanh nghiệp có hai thành viên trở lên; tách biệt giữa quyền sở hữu và hoạt động.
 • Cơ cấu vốn không phù hợp: Bên cạnh việc kê khai và đăng ký vốn dưới dạng tiền mặt, không có tuyên bố hoặc đăng ký vốn dưới dạng tài sản được sử dụng trong hoạt động được thực hiện.
 • Không thu thập và lưu trữ hồ sơ pháp lý theo quy định: Không lưu giữ hồ sơ đăng ký thành lập; Không lưu giữ hồ sơ tuân thủ sau cấp phép; Không giữ các hồ sơ nội bộ khác, đặc biệt là bộ quy tắc quản trị nội bộ được cấp cho các cổ đông / chủ sở hữu.
 • Không cập nhật các quy định hiện hành: Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014 mới cung cấp một số quy định mới, yêu cầu các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phải xin sửa đổi giấy phép đầu tư và đầu tư mới. giấy chứng nhận theo quy định mới về đăng ký kinh doanh, vv

Các thủ tục tuân thủ khác:

– Không đăng ký thông tin kinh doanh và thuế;

– Không hiển thị biển hiệu tại địa điểm được cấp phép;

– Không thực hiện thủ tục in và xuất hóa đơn theo quy định;

– Không thực hiện các thủ tục công bố góp vốn khi phê duyệt hoặc thay đổi;

– Không thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn;

– Không lập hồ sơ góp vốn;

– Không tổ chức hệ thống lưu trữ thông tin doanh nghiệp theo quy định;

– Không xin giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng hoặc kho;

– Không đăng ký ngành nghề kinh doanh bổ sung;

– Không cập nhật khi có thay đổi liên quan đến giấy phép, chẳng hạn như thay đổi thành viên góp vốn, chức danh quản lý và thông tin cá nhân khác;

– Không thông báo hoặc thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ khi chuyển đến địa điểm mới;

– Không thực hiện thủ tục kê khai thuế và nộp thuế khi chuyển nhượng vốn;

– Không thực hiện các thủ tục pháp lý cho một thông báo đình chỉ;

– Không biên soạn tài liệu giải thể hợp lệ.

Bình luận