Giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Theo các quy định của Luật thương mại năm 2005, trong điều 16 có quy định rõ về vấn đề thương nhân người nước ngoài tiến hành các hoạt động kinh doanh thương mại tại Việt Nam. Khi thành lập văn phòng đại diện cũng phải tuân theo các quy định của luật pháp Việt Nam. Do vậy, khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài cũng phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục.

Các trường hợp giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 • Giải thể văn phòng đại diện theo yêu cầu của thương nhân nước ngoài
 • Khi bên trụ sở chính của văn phòng đại diện đã chám dứt hoạt động kinh doanh theo luật pháp quốc gia nơi mà trụ sở chính đã thành lập và đăng ký kinh doanh.
 • Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đã quá thời gian hoạt động 05 năm theo giấy phép kinh doanh mà không gia hạn.
 • Giấy phép hoạt động kinh doanh văn phòng đại diện đã bị thu hồi

Văn phòng đại diện hoặc là người nước ngoài không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 07/2016 / ND-CP về vấn đề thành lập văn phòng đại diện.

Xem thêm: giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài:

 • Văn phòng đại diện sẽ có văn bản thông báo cho Bộ công thương về việc chấm dứt các hoạt động kinh doanh, và văn văn bản này sẽ được ký bởi người đại diện ủy quyền cho văn phòng đại diện.
 • Văn bản thông báo về danh sách các chủ nợ và các khoản nợ chưa thanh toán, bao gồm cả nợ thuế và bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách công nhân và quyền hiện tại tương ứng của họ
 • Giấy phép gốc để thành lập Văn phòng đại diện
 • Bản sao về tài liệu không gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc là bản sao quyết định thu hồi giấy phép văn phòng đại diện (trong trường hợp không gia hạn giấy phép)

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Sẽ được làm theo các bước sau đây:

Bước 1: thực hiện các thủ tục chấm dứt mã số thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Hồ sơ vô hiệu của mã số thuế bao gồm:

 • Tuyên bố về việc vô hiệu hóa mã số thuế
 • Văn bản chấm dứt về hoạt động kinh doanh của văn phòng đại diện

Bước 2: Quyết toán thuế cho người đứng đầu văn phòng đại diện nước ngoài và nhân viên tại văn phòng đại diện.

Bước 3: Trả con dấu tại văn phòng cảnh sát PC64 của cảnh sát tỉnh / thành phố.

Bước 4: Gửi đơn xin chấm dứt Văn phòng đại diện trực tiếp tại Sở Công thương hoặc qua http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Thời gian xử lý

Hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 05 ngày kể từ ngày mà cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ, sau đó cơ quan cấp phép sẽ công bố trên trang web của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.

Luật Gia Hợp luôn sẵn sàng trao đổi và hỗ trợ khách hàng những thông tin cần thiết. Vui lòng liên hệ Công ty Gia Hợp để được tư vấn cụ thể.

LH: O98896O525

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận